Administracinė teisė

Konsultuoju ir ruošiu procesinius dokumentus šiais administracinės teisės klausimais:

- Administracinė atsakomybė (administracinės nuobaudos skyrimas, apskundimas, panaikinimas);

- Administracinės nuobaudos - baudos pakeitimas kita alternatyvia nuobauda ar išdėstymas dalimis;

- Administraciniai teisės pažeidimai (kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos, nuosavybės, aplinkos apsaugos ir kt. srityse);

- Specialios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti, užsiimti žvejyba, teisės projektuoti statinius ir kt.) atėmimo ir termino sutrumpinimas;

- Viešojo administravimo (valstybės, savivaldybių ir kt. institucijų) veiksmų (veikimo/neveikimo) apskundimas (prašymų, skundų, atsiliepimų ruošimas);

- Atstovaujame klientus administracinių teisės pažeidimų bylose dėl paskirtų administracinių nuobaudų ir/ar individualių administracinių sprendimų (aktų) panaikinimo;

- Atstovaujame ginčuose dėl neteisėtų, nepagrįstų valstybės ir savivaldos institucijų veiksmų, sprendimų ir/ar neveikimo;

- Atstovaujame Klientus ikiteisminėse institucijose, komisijose, valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, teismuose;
atstovavimas santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis