Ar tėvai santuokos nutraukimo sutartyje gali susitarti dėl pilnametystės sulaukusio vaiko išlaikymo?

Sutuoktiniai, besikreipiantys dėl santuokos nutraukimo tarpusavio bendru sutarimu dažnai iškelia klausimą, ar teisinių pasekmių sutartyje gali susitarti ir dėl pilnametystės sulaukusio vaiko išlaikymo?
Iki 2020 m. rudens vyravo nusistovėjusi teismų praktika, kuri suponavo tai, kad tėvai negali santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje susitarti dėl pilnamečio vaiko išlaikymo ir tokias sąlygas tekdavo eliminuoti iš teisinių pasekmių sutarties.
Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakreipė nusistovėjusią praktiką kita kryptimi ir pažymėjo, kad visgi vertinant pačios sutarties prigimtį bei pobūdį, pamatinį sutarties laisvės principą, leidžiantį privatinės teisės reguliuojamų santykių subjektams laisvai nustatyti savo tarpusavio teises ir pareigas, kiek tokios nuostatos nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų, CK 3.1921 straipsnio 4 dalį, nukreipiančią į CK 3.193 straipsnį, spręstina, jog santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje tėvai savo valia gali susitarti dėl pareigos išlaikyti pilnamečius vaikus įgyvendinimo tvarkos ir (ar) apimties.
Tokiu tėvų susitarimu pilnametystės sulaukusiam vaikui nėra nustatomos prievolės, pareigos, o tik teisė gauti sutartą išlaikymą, taigi nėra pagrindo teigti, jog toks susitarimas prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus (CK 3.53 straipsnio 4 dalis) (žinoma, konkrečių susitarimo sąlygų atitiktis minėtoms nuostatoms teismo turi būti įvertinama kiekvienu atveju).
Taigi, nuo šiol sutuoktiniams atveriamos platesnės galimybės skiriantis bendru tarpusavio susitarimu susitarti ir dėl pilnametystės sulaukusio vaiko išlaikymo. Tokiu būdu sutaupomi tiek kaštai, tiek išvengiama papildomo teisminio proceso, kurį turėtų inicijuoti pilnametystės sulaukęs vaikas.
Kilus neaiškumams ar prireikus teisinės pagalbos dėl santuokos nutraukimo - kreipkitės nurodytais kontaktais.