Bankroto teisė

Bankroto teisėje sukaupta praktinė patirtis atstovaujant Klientus teisminiuose ginčuose yra pakankamai sėkminga ir leidžia man didžiuotis pasiektais rezultatais apginant Klientų interesus itin sudėtingose bylose, kuriose net būdavo pakeista susiformavusi teismų praktika.

Turiu reikšmingą patirtį atstovaujant bankroto bylose vadovus, akcininkus, kreditorius, bankroto administratorius, ginčuose dėl:

- Nesavalaikio bankroto žalos atlyginimo;
- Tyčinio bankroto;
- Nusikalstamo bankroto;
- Mokėjimų eiliškumo tvarkos pažeidimų;
- Įvairiais direktorių sandorių pasirašymu padarytos žalos klausimais;
- Akcininkų atsakomybės taikymo klausimais (neteisėto dividendų išmokėjimo, pinigų pasisavinimo ir kt.);
- Tiesioginių ir netiesioginių kreditorių ieškinių teikimo bankroto procese;
- Neteisėto įmonės veiklos perkėlimo;
- Apgaulingo ir aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo;
- Fiktyvaus ir realaus įmonės vadovo pripažinimo klausimais;
- Fizinio asmens bankroto klausimais.