Įmonių ir komercinė teisė

- Akcijų ir turto perleidimo sandorių rengimas, atstovavimas derybose;
- Atstovavimas įgyvendinant akcininkų teises bei sprendžiant akcininkų ginčus;
- Konkuravimo teisės klausimais;
- Reklamos klausimais;
- Vadovų paskyrimo, atleidimo iš darbo, žalos įmonei padarymo klausimais;
- Įmonių ir skolų restruktūrizavimo klausimais;
- Įmonių valdymo klausimais;
- Ginčų su darbuotojais klausimais;
- Prekių, paslaugų pirkimo – pardavimo klausimais;
- Gamybos teisiniais klausimais;
- Rizikų teisinio paskirstymo klausimais;
- Verslo įkūrimo, pardavimo klausimais.
- Priverstinio akcijų pardavimo klausimais;
- Prekės ženklų registravimo (LT, ES, Rusija) bei ginčų klausimais;
- Skolų išieškojimo klausimais ir kt.