Mokesčių teisė

- Konsultuoju mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo klausimais;
- Rengiu prašymus bei atsakymus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo, mokesčių permokų įskaitymo ar grąžinimo, registravimo Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, mokesčių lengvatų taikymo bei kitais klausimais;
- Rengiu skundus dėl mokesčių administratoriaus veiksmų;
- Rengiu užklausimus mokesčių administratoriui;
- Konsultuoju pajamų, nekilnojamo turto bei kitų mokesčių klausimais;
- Teikiu konsultacijas kitais mokestiniais klausimais.