Preliminarioji sutartis dėl Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo: Ko nepamiršti nurodyti sutartyje?

Praktikoje dažnai susiduriu su asmenų prašymu parengti arba peržiūrėti kitos šalies pateiktą pasirašyti preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo. Šalys vis daugiau pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų nori aptarti preliminariojoje sutartyje. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma ne tik dėl pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, šia sutartimi galima susitarti ir dėl kitų sandorių sudarymo ateityje, pvz. akcijų pirkimo-pardavimo. Šiame straipsnyje bus aptariamos sąlygos, kurias siūlytina nurodyti preliminariojoje sutartyje dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo.

1) Tinkamai aprašykite turtą. Tai ypatingai svarbu kai perkamas nebaigtas statyti nekilnojamasis turtas. Kuo smulkiau ir aiškiau aprašysite perkamą nekilnojamąjį turtą, tuo mažiau nesusipratimų kils ateityje kai statybos bus užbaigtos. Praktika rodo, kad aiškus ketinamo pirkti turto aprašymas sumažina nesklandumų ir ginčų skaičių ateityje.
2) Gerai apsvarstykite terminą pagrindei sutarčiai sudaryti. Nesudarius pagrindinės sutarties per nustatytą terminą, atsiranda neigiamos teisinės pasekmės: prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia, kaltajai šaliai gali būti taikomos netesybos (bauda) ar reikalaujama atlyginti nuostolius. Dažniausiai susitariama dėl baudos, kurios dydis lygus avanso sumai, taikymo šaliai, dėl kurios kaltės per nustatytą terminą nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis.
3) Kaina ir jos sumokėjimo tvarka. Šalių susitarimu preliminariojoje sutartyje gali būti nustatytas avansas, kuris sumokamas po jos pasirašymo ir ateityje bus įskaitomas į perkamo turto kainą. 
4) Atsakomybė už preliminarosios sutarties nevykdymą. Labai retai pateikiamose peržiūrėti sutartyse yra nustatoma preliminariosios sutarties nutraukimo tvarka. Rekomenduotina, nustatyti atvejus, kuriais preliminarioji sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, nesikreipiant į teismą. Pardavėjui tokia teisė naudinga, kai pirkėjas vėluoja mokėti avansą – jei vėluojama sumokėti avansą, greičiausiai bus problemų ir su galutiniu atsiskaitymu, be to, avansas gali būti reikalingas ir statybos darbų užbaigimui. Pirkėjui tokia teisė naudinga, kai pardavėjas vėluoja vykdyti statybos darbus arba juos atlieka nekokybiškai, nesilaikant sutartyje nustatytų sąlygų. Susitarus dėl vienašalio sutarties nutraukimo išvengsite teisminio sutarties nutraukimo proceso, kuris būtų ilgas ir ganėtinai brangus.
5) Notaro paslaugų išlaidos. Preliminariojoje sutartyje galite susitarti ir dėl pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidų pasidalinimo  t. y. kaip bus dengiamos notaro paslaugų išlaidos. Pažymėtina, kad preliminarioji sutartis neprivalo būti notarinės formos, užtenka paprastos šalių pasirašytos rašytinės formos, kurią gali parengti Jūsų pasirinktas teisininkas. 
6) Ginčų sprendimo tvarka. Patartina nustatyti teismą, kuriame bus sprendžiamas šalių ginčas, jei toks kiltų. Praktikoje toks susitarimas palengvintų ginčų nagrinėjimo procesą.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite:
tel. +37065055700
el. paštas: monikasadbare@gmail.com