Statybos ir Nekilnojamojo turto teisė

Konsultuoju ir atstovauju šiais klausimais:

- Konsultuoju ir atstovauju teismuose pasidalinant nekilnojamąjį turtą ar nustatant naudojimosi tvarką tarp bendraturčių, asmenims sprendžiant ginčus tarp bendraturčių;
- Atstovauju perkant – parduodant nekilnojamąjį turtą;
- Atstovauju teisminiuose ginčuose dėl statybos rangos vykdymo kylančių klausimų (darbų priėmimo – perdavimo aktų nepasirašymo, defektinių aktų, defektų šalinimo, vienašališko darbų akto pasirašymo ir pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo);
- Visais nekilnojamojo turto sandorių (pirkimas ir pardavimas, nuoma ir kita) sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, nuginčijimo, administravimo, tarpininkavimo klausimais;
- Skundų, prašymų, teismo procesinių dokumentų rengimas ginčuose dėl statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (savavališkos statybos, išduoto statybą leidžiančio dokumento teisėtumo įvertinimas);
- Nekilnojamojo turto sandorių projektų parengimas, teisinis sutarčių įvertinimas;
- Nekilnojamojo turto paveldėjimo;
- Iki santuokos įgyto turto klausimais.