Administracinė teisė

Administracinė teisė yra plati teisės sritis, tačiau klientai dažniausiai kreipiasi dėl individualaus administracinės teisės taikymo akto - jų atžvilgiu priimto protokolo, nutarimo, taip pat ir dėl valstybės institucijų atsisakymo atlikti veiksmus ar neveikimo. Taigi, kalbant apie teikiamas teisines paslaugas administracinės teisės srityje, turima galvoje ne tik administracinius nusižengimus, bet ir žymiai platesnį teisinių paslaugų spektrą, įskaitant atstovavimą apygardų administraciniuose teismuose bei Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Jeigu Jūsų ar Jūsų bendrovės atžvilgiu yra priimtas nepagrįstas teisės taikymo aktas, Jums buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas su kuriuo Jūs nesutinkate, verta nedelsiant kreiptis į teisininką, kadangi administracinės teisės srityje vyrauja griežti apskundimo terminai.